Läkare

Specialist i allmänmedicin

Cristina Repta

Mariam Salam

Monika Kancans

Rad Moezzi

Andreas Sjöström

Johan Alsén

ST-läkare

Karolina Frisk

Nooshin Fesehatsion

Rehema Hjerpe

Pontus Almer Boström

AT-läkare

Isabelle Nilsson

Leg läkare

Arash Alaie