Skriv ut den här sidan

Nacka Forum

Välkommen till barnavårdscentralen i Nacka Forum!

På BVC Nacka Forum arbetar vi med hälsovård för barn från det att de är nyfödda till skolstarten.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor med vidareutbildning antingen inom barn- eller distriktssjukvård. Vår uppgift är att tillsammans med barnens föräldrar, arbeta för att främja barnens hälsa och utveckling.

Vi arbetar efter det basprogram som utvecklats av barnhälsovården. Vår förebyggande verksamhet innefattar bl.a vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram. Detta följer rekommendationer utgivna av Socialstyrelsen.

Här på BVC arbetar vi med förebyggande hälsovård. Om ditt barn är sjukt ska du i första hand vända dig till den vårdcentral ni tillhör.

Vi försöker i möjligaste mån erbjuda alla familjer ett första hembesök när man kommer hem med sitt nyfödda barn. Vi erbjuder även alla föräldrar som får sitt första barn att delta i föräldragrupp som vi anordnar här på BVC. 

Välkomna!

Hitta hit

Vi finns på Nacka Forum, Forumvägen 14, plan 8.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Vi ses, välkommen!